V minulých dnech jsme dokončili vylepšení páteřních linek a osadili novou vysílací technologii na dalších místech. Zaměřujeme se na optimalizaci provozu, posílení páteřních spojů a nezapomínáme ani na záložní zdroje elektřiny, kde je potřeba:

  • Jiřice – upgrade vysílače a přidání sektoru nového vysílání
  • Otryby – přidání vysílaní v pásmu 60G, upgrade vysílače a optimalizace
  • Kácov Systematic – přestavba vysílače a nový záložní zdroj
  • Hradiště – zakruhování lokality
  • Načeradec dům – nový 10G spoj s dvojnásobnou kapacitou
  • Čejtice – nový spoj na vysílač, přidání nového vysílaní
  • Postupce suška – přidání nového vysílaní
  • Mnoho drobné údržby na vysílačích

Velice si vážíme našich klientů, a proto síť vylepšujeme a zkvalitňujeme a to i v menších obcích tak, aby kvalita služeb šla s dobou a byla co nejméně ovlivněna jinými ISP. Další upgrady a inovace připravujeme…

Mohlo by vás zajímat