V minulých dnech jsme dokončili vylepšení páteřních linek a osadili novou vysílací technologii na dalších místech. Zaměřujeme se na optimalizaci provozu, posílení páteřních spojů a nezapomínáme ani na záložní zdroje elektřiny, kde je potřeba :

  • Kácov – Systematic – výměna 10G za nový s dvojnásobnou kapacitou
  • Jezero – posílení nového vysílání
  • Chotýšany – Rabbit silo – výměna 10G za nový s dvojnásobnou kapacitou
  • Dálkovice – upgrade vysílače, nový záložní zdroj, rozsektorování klientů
  • Zderadiny – úprava vysílače a přidání dalšího sektoru nového vysílání
  • Vlašim kostel – přepojení vysílače na optickou trasu
  • Choratice – upgrade vysílače a přidání sektoru nového vysílání
  • Hulice – přidání sektoru nového vysílání

Velice si vážíme našich klientů, a proto síť vylepšujeme a zkvalitňujeme a to i v menších obcích tak, aby kvalita služeb šla s dobou a byla co nejméně ovlivněna jinými ISP. Další upgrady a inovace připravujeme…

Mohlo by vás zajímat