V minulých dnech jsme dokončili vylepšení páteřních linek a osadili novou vysílací technologii na dalších místech. Zaměřujeme se na optimalizaci provozu, posílení páteřních spojů a nezapomínáme ani na záložní zdroje elektřiny, kde je potřeba:

  • Velíš bytovka – osazení 60G vysíláním
  • Kuňovice – přidání sektoru nového vysílání a optimalizace provozu
  • Vracovice vodárna – výměna 10G spoje za nový typ 2x rychlejší
  • Mnoho drobné údržby na vysílačích

Velice si vážíme našich klientů, a proto síť vylepšujeme a zkvalitňujeme a to i v menších obcích tak, aby kvalita služeb šla s dobou a byla co nejméně ovlivněna jinými ISP. Další upgrady a inovace připravujeme…

Mohlo by vás zajímat