Stále vylepšujeme naši síť, v těchto dnech jsme provedli vylepšení páteřních linek do větších lokalit, které jsou v pásmu 5 GHz. Jakmile tato vylepšení přestanou kapacitně stačit, budou operativně nahrazena spoji v pásmu 10,5 GHz, jedná se o tyto body a trasy :

  • Postupice a návazné obce – nová linka pro obec
  • Dub a návazné obce – nová linka pro obec
  • Vracovice – nová linka pro obec
  • Trhový Štepánov – nová linka pro obec
  • Staré Nespeřice – doplnění pásma5 GHz
  • Pravonín – doplnění pásma 5 GHz

Velice si vážíme našich klientů, a proto síť vylepšujeme a zkvalitňujeme a to i v menších obcích tak, aby kvalita služeb šla s dobou.

Mohlo by vás zajímat