Dne 20.4.2022 byl v odpoledních hodinách uveden do provozu vysílač ve Vlašimi v Trocnovské ulici. Jedná se o posílení v této oblasti a je umístěn na bytovce č.p.: 1290.

Všichni klienti v této lokalitě pocítí výrazné zlepšení kvality svých linek díky moderní 60G technologii, díky tomu bodu bylo také umožněno vytvoření kruhu mezi několika vysílači, což zvýší stabilitu a zajistí funkčnost sítě v případě nějakého problému.

V daném domě je zároveň vytvořen PanelNet s nabídkou nesdílených linek pro všechny obyvatele v domě.

Mohlo by vás zajímat