Během měsíce dubna 2021 jsme s naším partnerem, společností České Radiokomunikace a.s. dokončili projekt navyšování kapacit hlavních datových okruhů. Níže uvedené datové okruhy byly navýšeny na minimálně dvojnásobnou kapacitu, a to ve většině případů předěláním do licencovaného pásma 18 GHz.

Jedná se o spoje na telekomunikační věže TVP Český Šternberk, TVP Kácov a do našich lokalit Šebířov a Košetice. Touto nemalou akcí posilujeme naše vzdálenější a návazné lokality.

Na síti neustále pracujeme tak, abychom byli ideálně dva kroky před vyčerpáním kapacity spojů a právě i díky tomuto pravidlu jsme byli schopni bez větších problémů vstřebat výrazný nárůst provozu během korona-krize.

Mohlo by vás zajímat